Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.) progr_19_04_2023 […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 […]