Решения на общинския съвет от 29 април 2021 година

Решение № 22 Решение № 23 /Приложения: Пиро_Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите Черноочене/ Решение № […]

Решения на Общинския съвет от 28 януари 2021 година

Решение 01 /Приложение/ Решение 02 /Приложение/ Решение 03 /Приложение/ Решение 04 Решение 05 Решение 06 /Приложение/ Решение 07 Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 Решение 13 Решение 14 Решение 15

Решения на Общинския съвет от 16 декември 2020 година

Решение № 105 /Приложение/ Решение № 106 Решение № 107 Решение № 108 /Приложение/ Решение № 109 Решение № 110 Решение № 111 /Приложение/ Решение № 112 /Приложения: 1. Анализ, 2. Анкетни карти/ […]