Решения на общинския съвет от 01 август 2019 г.

Решение 50 /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/ Решение 51 Решение 52 Решение 53 Решение 54 Решение 55 Решение 56 Решение 57 Решение 58 Решение 59 Решение 60 /Приложение/ Решение 61 Решение 62 Решение 63 Решение […]

Решения на общинския съвет от 05 март 2019 г.

Решение №18 /Приложение/ Решение №19 Решение №20 Решение №21 Решение №22 Решение №23 Решение №24 Решение №25 Решение №26 Решение №27 Решение №28 Решение №29 Решение №30 Решение №31 Решение №32 /Приложение/

Решения на общинския съвет от 29 януари 2019 г.

Решение №17 Решение №16 Решение №5 Решение №14 Решение №13 Решение №12 Решение №11 Решение №10 Решение №9 /Приложение/ /Приложение/ Решение №8 Решение №7 /Приложение/ Решение №6  /Приложение/ Решение №5 Решение №4 Решение […]

Решения на Общинския съвет от 19.07.2018 г.

Решение №71 Решение №70 Решение №69 Решение №68 Решение №67 Решение №66 /Приложение/ Решение №65 Решение №64 Решение №63 Решение №62 Решение №61 Решение №60 Решение №59 Решение №58 Решение №57 /Приложение/ […]