Решения на Общинския съвет от 19.07.2018 г.

Решение №71 Решение №70 Решение №69 Решение №68 Решение №67 Решение №66 /Приложение/ Решение №65 Решение №64 Решение №63 Решение №62 Решение №61 Решение №60 Решение №59 Решение №58 Решение №57 /Приложение/ […]