Решения на общинския съвет от 01 август 2019 г.

Решение 50 /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/ Решение 51 Решение 52 Решение 53 Решение 54 Решение 55 Решение 56 Решение 57 Решение 58 Решение 59 Решение 60 /Приложение/ Решение 61 Решение 62 Решение 63 Решение […]

Решения на общинския съвет от 05 март 2019 г.

Решение №18 /Приложение/ Решение №19 Решение №20 Решение №21 Решение №22 Решение №23 Решение №24 Решение №25 Решение №26 Решение №27 Решение №28 Решение №29 Решение №30 Решение №31 Решение №32 /Приложение/