Решения на общинския съвет от 29 януари 2019 г.

Решение №17 Решение №16 Решение №5 Решение №14 Решение №13 Решение №12 Решение №11 Решение №10 Решение №9 /Приложение/ /Приложение/ Решение №8 Решение №7 /Приложение/ Решение №6  /Приложение/ Решение №5 Решение №4 Решение […]

Решения на Общинския съвет от 19.07.2018 г.

Решение №71 Решение №70 Решение №69 Решение №68 Решение №67 Решение №66 /Приложение/ Решение №65 Решение №64 Решение №63 Решение №62 Решение №61 Решение №60 Решение №59 Решение №58 Решение №57 /Приложение/ […]