В Каблешково проведоха последния молебен за сезона в Чернооченско

Десетки вярващи се включиха в молитвата за здраве, берекет и благоденствие в местността „Тюрбе янъ“ край чернооченското село Каблешково. Молитвата беше отслужена от бившият главен мюфтия Фикри Сали, новият имамин […]

Селото с две семейства Мурга посрещна земляци от близо и далеч

И тази година бившите жители на чернооченското село Мурга отново се събраха на традиционна земляческа среща с молитва за здраве и берекет в местността „Кара тепе“ в близост до обезлюденото […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Заявление с вх. №54-00-58/30.08.2023г. от ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен […]

В Черноочене одобриха училищна мрежа за 2023/2024 година

На свое редовно заседание Общински съвет-Черноочене прие училищната мрежа за предстоящата учебна 2023/2024 година, без закрити училища. Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване дневен ред от 12 […]

Обновяват сгради на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене

Продължават дейностите за ремонт на прилежащите сгради за обучение на учениците от начален етап на Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене. Кметът на Общината Айдън Осман съобщи, че се […]

Десетки на молебен край Бели вир

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман уважи молебена за дъжд, здраве и берекет край чернооченското село Бели вир. На култовото място се стекоха десетки местни мюсюлмани, гурбетчии и изселници. Тук […]

С проект по линия на МИГ-а млад стоматолог оборудва кабинет в Черноочене

С ново оборудване се сдоби стоматологичен кабинет в село Черноочене по спечелено финансиране на проектно предложение за закупуване на специализирано оборудване. През месец април д-р Рамадан Нешад, управител на “Амбулаторията […]