Ученици от СУ “Христо Смирненски“ в Черноочене издават сборник със съдействието на общината

Учениците от Средно училище “Христо Смирненски“ в село Черноочене с ръководител Юлия Чортленева отново се представиха успешно, като се класираха за националния кръг на Олимпиадата по гражданско в 3-та възрастова […]

Училището в Черноочене организира онлайн конкурс за 24-ти май

Педагогическият съвет на Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене реши да се проведе онлайн конкурс за 24-ти май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост под наслов […]

Докладна записка

Относно: 1. Приемане на решение за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАНЕ на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 574,00 лева /петстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2020 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал.1, […]