Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.53, ал.2 от Закона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Училищната мрежа в Община Черноочене,                        Област Кърджали за учебната 2020/2021 година.                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,          Във връзка с прилагането на Закона […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на Общински съвет – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 […]