Заповед

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №745 от 16.10.2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014г., №04/29.01.2019 г., №69/02.09.2019 г., №71/02.09.2019 г., №74/20.09.2019 […]

Децата на Черноочене отличници в категорията „Книжовен турски език”

След обявяване на резултатите стана ясно, че на проведения през месец април тази година в гр. Кърджали състезание в подкатегорията „Книжовен турски език“ на конкурсите „БУКЕТ 2019/2020“ от 23 първи, […]

Енгин Исмаил спечели „Баша“ на борбите в Черноочене

Енгин Исмаил, с корени от Черноочене, спечели титлата „Баш“ и голямата награда – овен на традиционния турнир по свободна народна борба. Двубоите са организирани на селищния празник в Черноочене. Второ […]