Община Черноочене кани на селищен празник на 12-ти и 13-ти октомври

На 12-ти и 13-ти октомври Община Черноочене ще организира традиционния селищен празник с богата музикална програма. В рамките на традиционната проява атракция ще бъдат народните борби от 13,00 часа на […]

Информация

Приключи подготвителният етап на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура […]

Общински съвет в Черноочене заседава за последно за „Мандат 2015-2019“

Д-р Селями Мустафа ще бъде временен кмет на община Черноочене от 26 септември. Общинският съвет взе това решение на последното заседание на разпоредителния орган за „Мандат 2015-2019“. Определени са и […]