„Пръчка в гората вместо таблет в ръката“ за чернооченски ученици

За 31 ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ село Черноочене, които бяха на лагер „Пръчка в гората вместо таблет в ръката“ по Национална програма „Отново заедно“ в гр. Банско, дните […]

В Паничково и Възел запазиха традицията на молебените за здраве и берекет

След двугодишно прекъсване десетки от близко и далече се събраха на молебени за здраве и берекет в чернооченските села Паничково и Възел. Организаторите, начело с кметовете на населените места положиха […]

Ръководството на Община Черноочене уважи молебена в Дядовско

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, представители на общинското ръководство и кметовете на съседните населени места уважиха молебена за здраве и берекет на връх […]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Черноочене, Върховен административен съд гр. София потвърди Решение №105 от 16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене, с коeто е определен размерът на таксата за битови […]

Салиха Мехмед от Черноочене трупа призове за литературни творби

Талантливата десетокласничката Салиха Мехмед от Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене получи поредното отличие в областта на литературата със свои творби. Нейната творба се класира на второ място в категория […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 452 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08, 16, 17/04.03.2022 г.; […]