Беседа за профилактика на кариес с децата на Черноочене

Регионалният координатор Националната програма за профилактика на орални заболявания на деца от 0 до 18 години за област Кърджали Снежана Костова и Муаззес Мехмед  проведоха беседа за устната хигиена с […]

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене

I .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и […]

Ново детско кътче радва малчуганите в село Бели вир

Продължава инициативата община Черноочене за изграждане на детски кътчета в населените места от района. Ново детска площадка вече е изградена в село Бели вир по спечелен проект от Национална кампания […]