И в Пчеларово честваха Освобождението

Тържествено честване на 141-годишнината от Освобождението на България се проведе пред Паметника на загиналите в Балканската война в центъра на чернооченското сeлo Пчеларово. Десетки бивши и настоящи жители се събраха […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Метин Бейсим Рамадан наемател по договор № 86 / 2011 година за […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Гюлчин Рухан Али – съсобственик, за закупуване на частта на […]