Общинският съвет прие важни решения за благоустрояване в община Черноочене

Решения, касаещи благоустрояването в община Черноочене през тази година бяха приети на третата редовна сесия на Общинския съвет. Председателят му Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 13 основни […]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – отменена

/приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп.  с Решение №29/21.04.11 г.,  изм. доп.  с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. […]

Пожарникари и доброволци от Черноочене са готови за Лято-2020

Опознавателна работна среща-обучение проведоха новият началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кърджали главен инспектор Митко Николов. Беше направен разбор на зимно-пролетния период до този момент […]

Докладна записка

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 година  […]

Ударно благоустрояват край обновеното дере в село Нови пазар

Активно продължава откриването на серия от нови строителни площадки в Чернооченско. Поредната е за благоустрояването и асфалтирането на улицата, която се намира до непосредствена близост край благоустроеното през миналата и […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 29.06.2020 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона […]