Решения на общинския съвет от 01 август 2019 г.

Решение 50 /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/ Решение 51 Решение 52 Решение 53 Решение 54 Решение 55 Решение 56 Решение 57 Решение 58 Решение 59 Решение 60 /Приложение/ Решение 61 Решение 62 Решение 63 Решение […]

Ръководството на Община Черноочене уважи молебена в Бели вир

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, зам.-председателят на парламентарната комисия по образование и наука и депутат от кърджалийската листа на ДПС Ерол Мехмед и […]

Осигуриха тройно повече питейна вода за Паничково

Приключиха строително-монтажните работи по проекта за допълнително водоснабдяване на чернооченското село Паничково, което ще реши проблема с хроничен недостиг на вода през летния период. Проектът е реализиран по стопански път […]

Обява

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ В качеството си на бенефициент по Проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 […]