Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2020 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За по-добра организация на работата на Общинския съвет и на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2020-2022 г. УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Настоящата програма за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]

Гурбетчии от Даскалово дариха хладилна инсталация за покойници

Айхан Сали и баща му Сали Вели от чернооченското село Даскалово, които са гурбетчии в Западна Европа, дариха преносима хладилна инсталация за съхранение на покойници на Община Черноочене. „От години […]