Изследваха децата на Черноочене за гръбначни изкривявания

Студенти от Медицинския факултет на Тракийски университет Стара Загора, катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ под ръководството на доц. Руска Паскалева и екип от асистенти извършиха скрининг за ранно откриване на […]

Стартира изграждането на канализация в село Пряпорец

Първа копка на строителните работи по изграждане на два главни колектора и канализация беше направена в едно от най-динамично растящите чернооченски села Пряпорец. Тук се намират и  сградите на средно […]

МИГ общини Черноочене и Минерални бани организира срещи и обучения

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ провежда информационни срещи в село Черноочене. Целта на тази комуникация е, хората да бъдат информирани как да кандидатстват по проекти по  мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски […]

Беседа за профилактика на кариес с децата на Черноочене

Регионалният координатор Националната програма за профилактика на орални заболявания на деца от 0 до 18 години за област Кърджали Снежана Костова и Муаззес Мехмед  проведоха беседа за устната хигиена с […]

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене

I .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и […]