Докладна записка

От СЕЗГИН МЕХМЕД МЕСТАН – общински съветник при ОбС – Черноочене ОТНОСНО:Определяне размера на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Черноочене УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, […]

Докладна записка

от Сезгин Мехмед Местан – общински съветник Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газшомер, Председател на Общински съвет- Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски „АД-гр. Кърджали УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, при невъзможност да участва кмета на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Черноочене в Сдружение „ Толерантност „ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради изтичане мандата на досегашните представители на общината в Сдружение „Толерантност“ Общинският съвет трябва на основание […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „ВиК“ ООД гр. Кърджали УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради изтичане мандата на […]

Предложение

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на […]

Предложение

ОТ БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии на Общинския съвет Уважаеми дами и господа общински съветници! За нормалното функциониране на Общинския съвет е нужно […]