И нови книги за читалищата в Чернооченско, след модерно оборудване

С нови книги се обогатиха фондовете на четирите читалища на територията на община Черноочене. Новото попълнение дойде по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2021 г.“ […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Детска площадка радва децата от новия „Квартал 4“ в Черноочене

Продължава инициативата на община Черноочене за изграждане на детски кътчета в населените места от района. Детска площадка вече е изградена в новият т. нар. „Квартал 4“ над административният център на […]

Съветници в Черноочене разгледаха обновения път за село Даскалово

След проведената редовна сесия на Общински съвет-Черноочене, кметът на Община Черноочене Айдън Осман и част от общинските съветници разгледаха обновената пътна отсечка от разклона на чернооченското село Даскалово до центъра […]

Съветници в Черноочене приеха програма за насърчаване на възобновяема енергия

Общинският съвет в Черноочене с решения на последното си редовно заседание прие Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г. Тя […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. 21, […]