Общински съвет в Черноочене заседава за последно за „Мандат 2015-2019“

Д-р Селями Мустафа ще бъде временен кмет на община Черноочене от 26 септември. Общинският съвет взе това решение на последното заседание на разпоредителния орган за „Мандат 2015-2019“. Определени са и […]

Докладна записка

Относно: Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на „Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене“, актуван с […]

Над 430 ученици в Чернооченско получиха нови учебници по турски език

Нови учебни комплекти по майчин турски език получиха над 430 ученици от 1-ви до 7-ми клас, обучаващи се в училищата на територията на община Черноочене. В Средно училище „Христо Смирненски“ […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]