Докладна записка

Относно: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене Кметът на Община Черноочене КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене Кметът на Община Черноочене КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА […]

Уведомление

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат […]