Бедрие Газиюмер представлява България в Съвета на Европейските общини

Председателят на Общински съвет в Черноочене и зам.-председател на Управителния съвет на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Бедрие Газиюмер е определена от Националното сдружение […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 82 /08.03.2017г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №38/28.04.2016 г.; №72/18.08.2016 г.; №18/08.02.2017 г. […]