Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К на обособена територия,обслужвана от „В и К“ ООД гр.Кърджали“ и представяне на позицията на Община Черноочене […]

Мелиса Иса от Черноочене с приз от “Пролет върху листа” 2018 г.

Талантливата 11-токласничка от чернооченското Средно училище „Христо Смирненски” Мелиса Иса се класира на второ място на единадесетото издание на Националния конкурс за  детска рисунка “Пролет върху листа” 2018 г. Форумът […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №113/20.03.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.№32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 г.№14/30.01.2018 г.; […]

Ученици от Чернооченско активно се включиха в състезанието „Европейско кенгуру“

Над 120 ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене и училищата в селата Габрово и Комунига се включиха в ежегодното математическото състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I-ви […]