Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №452 от 18.07.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №47/24.06.2019 г. на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Черноочене, Област Кърджали / 2019 г. – 2024 г./

В резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни, членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните, конкретните механизми за овладяване популацията на […]

Решен е проблема с безводието в селата Свободиново и Вождово

Приключиха строително-монтажните работи по проектите за допълнително водоснабдяване на чернооченските села Свободиново и Вождово. Кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че в резултат на проведени срещи с местните жители […]