Ученици възраждат училищен вестник в Черноочене

Учениците от клуба по „Журналистика“ към Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене и ръководството на учебното заведение с усилията на учителката по български език и литература Антоанета Пилева се готвят […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 139/19.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №23/08.02.2017 г.; №28 /04.04.2017 г.; […]

Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

/изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 […]