Докладна записка

Относно: Промяна в състава на КПУКИ. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка с Решение №98 от 26.05.2017 година на ОИК – Черноочене се налага промяна в състава на […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на частен имот, предвиден за зелена площ в кв. 1 по плана на с. Пчеларово от 1980г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля на сесия на Общинския съвет […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните […]

Черноочене се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“

Над 60 деца-доброволци от училищата на територията на община Черноочене се включиха в националната кампанията „Да изчистим България заедно“. Едни от най-активните бяха възпитаниците на Основното училище „Васил Левски“ в […]

Датчици за дим в домове на самотни хора в Чернооченско

По съвместна инициатива на Община Черноочене и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали в домовете на 10 самотно живеещи и трудно подвижни възрастни хора от различни […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 591/11.09.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №28/ 04.04.2017 г.; № […]