Съобщение

Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година. Във връзка с чл. 26, ал. […]

Докладна записка

Докладна записка от Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС– Черноочене Относно:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година […]

Откриха новата учебна година в Чернооченско

Около 600 ученика прекрачиха прага на училищата на територията на община Черноочене. Гости на откриването в Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център бяха председателят на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер […]

В Каблешково проведоха последния молебен за сезона в Чернооченско

След двугодишно прекъсване заради пандемията, десетки вярващи се включиха в молитвата за здраве, берекет и благоденствие в местността „Тюрбе янъ“ край чернооченското село Каблешково. Молитвата беше отслужена от местните проповедници. […]

Обновяват улицата свързваща новия квартал на Черноочене и Среднево

Активно продължава рехабилитацията на улицата, която свързва т.н. нов квартал „Квартал 4“  на Черноочене и село Среднево. Кметът на общината Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, общински съветници […]